FONDI1983 .DK

Fondi për transportin e kufomave të anëtarëve në atdhe

Afati i regjistrimit digjital të gjithë anëtarëve të Fondi1983 është deri me 31/12.2024

Pagesa vjetore e anëtarësis për vitin 2024 është 200 kr për person

Shkruaj EMRIN, MBIEMRIN e familjes dhe QYTETIN/ FSHATIN nga atdheu, gjatë pagesës bankare.

Pagesa e anëtarësisë për vitin 2024 është dashur të bëhet në periudhën kohore prej 1/1.2024 deri më 15/1.2024,
por sivjet për shkak të regjistrimit digjital, jua japim mundësinë t'a bëni deri me 31/5.2024
Reg. nr.
4280
Konto nr.
4280 914 231
Çmimet:
Për të rritur
200,-
Për fëmijë
200,-

POSTIMET E FUNDIT

NJOFTIM

Me 15 janar 2024 mbaroi afati për të dhënë propozime dhe sugjerime me shkrim për propozim-statutin e ri nga vet anëtarët e Fondit. Nga 1 dhejtor 2023 deri me 15 [...]
Lexo më shumë
CVR: 37565113
Copyright - 2024 - fondi1983.dk